Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2053-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBoháček, Miroslav
dcdateaccessioned2019-10-15T12:39:14Z
dcdateavailable2019-10-15T12:39:14Z
dcdateissued1945
dcidentifier000291303
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15222
dcformatextent162 s.
dclanguagecze
dcpublisherM. Boháček
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectczevěcná práva
dcsubjectczevlastnické právo
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengprivate law
dcsubjectengrights in rem
dcsubjectengright of property
dctitleczeNástin přednášek o soukromém právu římském. I., Úvod - práva věcná
dctitlealternativeczeÚvod - práva věcná
dctyperimske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2053-01-01