Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2049-01-01
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBušek, Vratislav
dcdateaccessioned2019-10-16T09:38:09Z
dcdateavailable2019-10-16T09:38:09Z
dcdateissued1929
dcidentifier000485225
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15294
dcformatextentviii, 197 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczeprvotní církev
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengprimitive church
dcsubjectengchurch history
dctitleczeUčebnice dějin práva církevního
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2049-01-01