Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2049-01-01
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBušek, Vratislav
dcdateaccessioned2019-10-16T12:27:33Z
dcdateavailable2019-10-16T12:27:33Z
dcdateissued1926
dcidentifier000485228
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15314
dcformatextent166 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku čs. posluchačů práv "Právnik" na Univerzitě Komenského v Bratislavě
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczestředověk
dcsubjectengchurch and state
dcsubjectengmiddle ages
dctitleczeCírkev a stát ve středověku. I., Ranní středověk
dctitlealternativeczeRanní středověk
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2049-01-01