DSpace banner

Živnostenská daň drobných živností obchodních, řemeslných, hostinských a dopravních : text zákona o dani živnostenské č. 50/48 Sb. a prováděcích výnosů ministerstva financí s vysvětlivkami, příklady a vzory podání

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthor
dccontributoreditorŠpinka, Jaromír
dccontributoreditorFleischlinger, Vilém
dcdateaccessioned2016-08-11T11:58:18Z
dcdateavailable2016-08-11T11:58:18Z
dcdateissued[1948]
dcidentifier001002829
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1532
dcformatextent103 s. + 2 slož. příl.
dclanguagecze
dcpublisherZáře
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectczedaně
dctitleczeŽivnostenská daň drobných živností obchodních, řemeslných, hostinských a dopravních : text zákona o dani živnostenské č. 50/48 Sb. a prováděcích výnosů ministerstva financí s vysvětlivkami, příklady a vzory podání
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccess103 s. + 2 slož. příl.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN