DSpace banner

Monogamie, bigamie, polygamie : příspěvek k vývoji terminologie se zvlášním zřetelem k zemím uherským a českým do XII. století

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBušek, Vratislav
dcdateaccessioned2019-10-17T11:56:56Z
dcdateavailable2019-10-17T11:56:56Z
dcdateissued1935
dcidentifier000496257
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15342
dcformatextent20 s.
dclanguagecze
dcpublisher[s.n.]
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczemonogamie
dcsubjectczebigamie
dcsubjectczepolygamie
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengbigamy
dcsubjectengpolygamy
dcsubjectengmonogamy
dctitleczeMonogamie, bigamie, polygamie : příspěvek k vývoji terminologie se zvlášním zřetelem k zemím uherským a českým do XII. století
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2049-01-01