Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2049-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBušek, Vratislav
dcdateaccessioned2019-10-21T13:34:30Z
dcdateavailable2019-10-21T13:34:30Z
dcdateissued1946
dcidentifier000556525
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15574
dcformatextent214 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku čsl. právníků "Všehrd"
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczecírkve
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczestát
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengchurches
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengState, The
dctitleczeUčebnice dějin práva církevního. I., Úvod - prameny poznání historie práva církevního - poměr státu k církvím
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptioneditionAutoris. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2049-01-01