page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČelakovský, Jaromír
dcdateaccessioned2019-10-21T16:49:10Z
dcdateavailable2019-10-21T16:49:10Z
dcdateissued1896
dcidentifier006401199
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15598
dcformatextent12 stran
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczehorní právo
dcsubjectczeČesko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengmining law
dcsubjectengCzechia
dctitleczeNástin dějin českého práva horního
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN