SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOtt, Emil
dcdateaccessioned2019-10-22T07:47:48Z
dcdateavailable2019-10-22T07:47:48Z
dcdateissued1893
dcidentifier006378735
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15602
dcformatextent29 stran
dclanguagecze
dcpublisherČesko
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectengadministration of justice
dctitleczeSekvestrace soudní dle práva rakouského. Se zřetelem na rozvoj historický a na zákonodárství cizozemské napsal JUDr. Ferdinand Pantůček. V Praze, nákladem knihkupectví Fr. Řivnáče, 1892
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialnakladatel není známý
dcdescriptionnoteczeRecenze na knihu: Pantůček, Ferdinand: Sekvestrace soudní dle práva rakouského : se zřetelem na rozvoj historický a na zákonodárství cizozemské. V Praze: nákladem knihkupectví Fr. Řivnáče, 1892
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN