Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2025-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHobza, Antonín
dcdateaccessioned2019-11-20T13:08:40Z
dcdateavailable2019-11-20T13:08:40Z
dcdateissued1919
dcidentifier000297566
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15742
dcformatextent156 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczecírkev
dcsubjectczekonfesní právo
dcsubjectczestát
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengchurch
dcsubjectengconfession (law)
dcsubjectengState, The
dcsubjectengchurch and state
dctitleczePoměr mezi státem a církví : jeho vývoj a přítomný stav
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition2., zm. a rozš. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2025-01-01