Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2025-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHobza, Antonín
dcdateaccessioned2019-11-20T13:20:37Z
dcdateavailable2019-11-20T13:20:37Z
dcdateissued1931
dcidentifier000297570
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15750
dcformatextent285 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczecírkve
dcsubjectczekonfesní právo
dcsubjectczeodluka církve od státu
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengchurches
dcsubjectengconfession (law)
dcsubjectengseparation of church and state
dcsubjectengchurch and state
dctitleczePoměr mezi státem a církví : jeho vývoj a přítomný stav
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition4., dopl. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2025-01-01