Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2049-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBušek, Vratislav
dcdateaccessioned2019-11-20T13:43:35Z
dcdateavailable2019-11-20T13:43:35Z
dcdateissued1925
dcidentifier000483184
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15766
dcformatextent85 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczecírkevní soudní procesy
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectcze1. století
dcsubjectcze2. století
dcsubjectcze3. století
dcsubjectcze4. století
dcsubjectcze5. století
dcsubjectengtrials (heresy)
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengchurch history
dctitleczeCírkevní soudnictví ve věcech civilních v říši římské v I.-V. století po Kr.
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2049-01-01