Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2057-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dcdateaccessioned2019-11-20T13:49:31Z
dcdateavailable2019-11-20T13:49:31Z
dcdateissued1935
dcidentifier000484686
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15770
dcformatextent106 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Orbis
dcsubjectczenáboženská sdružení
dcsubjectczenáboženské společnosti
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectengreligious associations
dcsubjectengreligious societies
dcsubjectengecclesiastical law
dctitleczeUznání a právní postavení náboženských společností podle zákona z 20. května 1874, č. 68 Ř. Z.
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2057-01-01