DSpace banner

Rechtsarchiv der Burgenlandes. 1. Band, Staatliche und Munizipale Innenverwaltung (Organisation und Materielles Recht)

Staatliche und Munizipale Innenverwaltung (Organisation und Materielles Recht)

Právní archiv Burgenlandu. 1. díl, Státní a obecní vnitřní správa (organizace a hmotné právo)

Státní a obecní vnitřní správa (organizace a hmotné právo)

Authors
Abstract(s)

Kniha se skládá z následujících částí: I. všeobecná ustanovení; II. ústřední správa; III. okresní správa.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthor
dccontributoreditorDavy, Robert
dcdateaccessioned2016-08-11T12:15:58Z
dcdateavailable2016-08-11T12:15:58Z
dcdateissued1920
dcidentifier587399
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1584
dcdescriptionabstractczeKniha se skládá z následujících částí: I. všeobecná ustanovení; II. ústřední správa; III. okresní správa.
dcformatextent349 s.
dclanguageger
dcpublisherDruck und Verlag der Staatsdruckerei
dcsubjectczestátověda -- Rakousko
dcsubjectczeměstská správa
dctitlegerRechtsarchiv der Burgenlandes. 1. Band, Staatliche und Munizipale Innenverwaltung (Organisation und Materielles Recht)
dctitlealternativegerStaatliche und Munizipale Innenverwaltung (Organisation und Materielles Recht)
dctitlealternativeczePrávní archiv Burgenlandu. 1. díl, Státní a obecní vnitřní správa (organizace a hmotné právo)
dctitlealternativeczeStátní a obecní vnitřní správa (organizace a hmotné právo)
dctypespravni-pravo
dctermsspatialWien
dcdescriptionnoteczeObsahuje přívazky: Rechtsarchiv der Burgenlandes. 2. Band, Gemeindewesen. -- Rechtsarchiv der Burgenlandes. 3. Band, Verwaltungsgericht ; Verfahrensvorschriften. -- Rechtsarchiv der Burgenlandes. 4. Band, Zwangsvollstreckung in Verwaltungssachen / herausgegeben von Robert Davy. 3129S16923
dcrightsopenaccess349 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN