Abstract(s)

Kniha obsahuje následující kapitoly: *Vývoj právnického vzdělání od roku 1877 do přijetí občanského zákoníku v roce 1897. *Nová úprava právnického studia a zkušebního řádu od roku 1897 do roku 1912. *Vývoj zkušebního řádu v letech 1913-1923. *Vývoj vzdělávacího řádu z 11. srpna 1923 do převzetí moci národními socialisty. *Právnické studium a první státní zkouška ve Třetí říši

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2079-09-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJescheck, Hans-Heinrich
dcdateaccessioned2019-11-22T12:51:10Z
dcdateavailable2019-11-22T12:51:10Z
dcdateissued1939
dcidentifier000284746
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15850
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje následující kapitoly: *Vývoj právnického vzdělání od roku 1877 do přijetí občanského zákoníku v roce 1897. *Nová úprava právnického studia a zkušebního řádu od roku 1897 do roku 1912. *Vývoj zkušebního řádu v letech 1913-1923. *Vývoj vzdělávacího řádu z 11. srpna 1923 do převzetí moci národními socialisty. *Právnické studium a první státní zkouška ve Třetí říši
dcformatextent184 s.
dclanguageger
dcpublisherJunker und Dünnhaupt Verlag
dcsubjectczestudium a výuka
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczeNěmecko
dcsubjectengstudy and teaching
dcsubjectenglaw
dcsubjectenghistory
dcsubjectengGermany
dctitlegerDie Juristische Ausbildung in Preussen und im Reich - Vergangenheit und Gegenwart
dctitlealternativeczePrávnické vzdělání v Prusku a v Říši – minulost a přítomnost
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialBerlin
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2079-09-01