Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2049-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBušek, Vratislav
dcdateaccessioned2020-03-06T13:11:49Z
dcdateavailable2020-03-06T13:11:49Z
dcdateissued1931
dcidentifier000284388
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15986
dcformatextent2 s.
dclanguagecze
dcpublisherS.n.]
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczekatolická víra
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengCatholic faith
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeJan Martinů, Manželské právo církve katolické, se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské republiky československé. I., Úvod do manželského práva církve katolické, Codicis iuris canonici can. 1012-1018, Olomouc 1928. II., O úkonech, jež sňatku nutně předeslati třeba, a vzláště o ohláškách manželských can. 1019-1034. O manželských překážkách vůbec, can. 1035-1057, Olomouc 1930
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatial[Praha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2049-01-01