Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2056-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVaněček, Václav
dcdateaccessioned2020-03-10T14:36:52Z
dcdateavailable2020-03-10T14:36:52Z
dcdateissued1937
dcidentifier000130653
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/16166
dcformatextent125 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík a Kohout
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczekláštery
dcsubjectczecírkevní majetek
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczepozemkové vlastnictví
dcsubjectczevelkostatky
dcsubjectczeimunita (právo)
dcsubjectczeČesko
dcsubjectengchurch and state
dcsubjectengstate and law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengmonasteries
dcsubjectengchurch property
dcsubjectengreal property law
dcsubjectengland ownership
dcsubjectengestates (land)
dcsubjectengimmunity (law)
dcsubjectengCzechia
dctitleczeZáklady právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě : (12.-15. stol) : (zakladatelská práva - pozemková vrchnost - imunita). Část druhá, Pozemková vrchnost ; Imunita hospodářská
dctitlealternativeczePozemková vrchnost
dctitlealternativeczeImunita hospodářská
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2056-01-01