Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2056-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVaněček, Václav
dcdateaccessioned2020-03-10T14:41:29Z
dcdateavailable2020-03-10T14:41:29Z
dcdateissued1939
dcidentifier000130654
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/16170
dcformatextent105 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík a Kohout
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengkláštery
dcsubjectczecírkevní majetek
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczepozemkové vlastnictví
dcsubjectczevelkostatky
dcsubjectczeimunita (právo)
dcsubjectczeČesko
dcsubjectengchurch and state
dcsubjectengstate and law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengmonasteries
dcsubjectengchurch property
dcsubjectengreal property law
dcsubjectengland ownership
dcsubjectengestates (land)
dcsubjectengimmunity (law)
dcsubjectengCzechia
dcsubjectcze12.-15. století
dctitleczeZáklady právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě : (12.-15. stol) : (zakladatelská práva - pozemková vrchnost - imunita). Část třetí, Imunita soudní : (s rejstříkem k celému dílu)
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2056-01-01