Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHoetzel, Jiří
dcdateaccessioned2020-03-12T12:04:46Z
dcdateavailable2020-03-12T12:04:46Z
dcdateissued1934
dcidentifier000275098
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/16266
dcformatextent454 s.
dclanguagecze
dcpublisherMelantrich
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczepolicie
dcsubjectczesprávní právo trestní
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectczesprávní soudnictví
dcsubjectczestátní správa
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengpolice
dcsubjectengcriminal administrative law
dcsubjectengadministrative procedure
dcsubjectengjudicial review of administrative acts
dcsubjectengstate administration
dcsubjectengpublic administration
dctitleczeČeskoslovenské správní právo. Část všeobecná
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01