Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2057-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorTaufer, Jiří
dcdateaccessioned2020-03-12T13:10:48Z
dcdateavailable2020-03-12T13:10:48Z
dcdateissued1946
dcidentifier000277394
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/16302
dcformatextent75 s.
dclanguagecze
dcpublisherSvoboda
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeSovětský svaz
dcsubjectczePodkarpatská Rus (Ukrajina)
dcsubjectengstate and law
dcsubjectenghistory
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengSoviet Union
dcsubjectengCarpathian Ruthenia (Ukraine)
dctitleczeDokumenty sovětsko-československého přátelství
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2057-01-01