page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2020-09-19T15:35:10Z
dcdateavailable2020-09-19T15:35:10Z
dcdateissued[1936]
dcidentifier000302321
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1642
dcformatextent320 s., 2 s. obr. příl.
dclanguagecze
dcpublisher[s.n.]
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeprávnická sdružení
dctitleczePrvní odborový sjezd československých právníků : Praha 26.-28. září 1936
dctypepravni-dejiny
dctermsspatial[Praha]
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN