Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2050-01-01
page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHobza, Antonín
dccontributorauthorTureček, Josef
dcdateaccessioned2020-06-15T09:06:34Z
dcdateavailable2020-06-15T09:06:34Z
dcdateissued1936
dcidentifier000315802
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/16442
dcformatextent480 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku československých právníků "Všehrd"
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczecírkevní soudy
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengmarriage law
dctitleczeÚvod do církevního práva
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptionedition2. vyd., opr. a dopl.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2050-01-01