Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2050-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTureček, Josef
dcdateaccessioned2020-06-15T09:49:07Z
dcdateavailable2020-06-15T09:49:07Z
dcdateissued1934
dcidentifier000482994
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/16458
dcformatextent110 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Knihovny Sborníku věd právních a státních
dcsubjectczekonfesní právo
dcsubjectczecírkevní majetek
dcsubjectengconfession (law)
dcsubjectengchurch property
dctitleczePovaha kultových práv k věcem : příspěvěk k dogmatice práva, platného v historických zemích ČSR
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2050-01-01