Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2049-01-01
page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBušek, Vratislav
dcdateaccessioned2020-06-15T13:39:31Z
dcdateavailable2020-06-15T13:39:31Z
dcdateissued1929
dcidentifier000485225
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/16466
dcformatextentviii, 197 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectengecclesiastical law
dctitleczeUčebnice dějin práva církevního
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2049-01-01