Abstract(s)

Kniha se skládá z následujících částí: rodinné právo a dědické právo.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWindscheid, Bernhard
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:14Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:14Z
dcdateissued1906
dcidentifier000536343
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/168
dcdescriptionabstractczeKniha se skládá z následujících částí: rodinné právo a dědické právo.
dcformatextentxi, 911 s.
dclanguageger
dcpublisherRütten & Loening
dcsubjectczepandektní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczedědické právo
dctitlegerLehrbuch des Pandektenrechts. Dritter Band
dctitlealternativeczeUčebnice pandektního práva. 3. díl
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialFrankfurt am Main
dcdescriptionedition9. Aufl.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR