Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2024-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMatějka, Jan
dcdateaccessioned2020-10-09T11:17:40Z
dcdateavailable2020-10-09T11:17:40Z
dcdateissued1929
dcidentifier000297008
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17231
dcformatextent112 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Knihovny Sborníku věd právních a státních
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczestát a právo -- teorie
dcsubjectczesubjekty práva
dcsubjectczeveřejnoprávní organizace
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengpublic enterprises
dctitleczePojem veřejnoprávní korporace
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01