Issue 9, Volume 2, 1929 (Moderní stát : revue pro politiku, parlamentarismus a vědy státní)