SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvoboda, Viktor
dcdateaccessioned2020-11-25T17:19:33Z
dcdateavailable2020-11-25T17:19:33Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17368
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectengeconomic law
dctitleczeČeské svépomocné živnostenské družstevnictví v zemi Moravskoslezské
dctypeArticle
munipositionnumber10