Issue 6, Volume 7, 1934 (Moderní stát : revue pro politiku, parlamentarismus a vědy státní)