SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCsekey, Štěpán Šl.
dcdateaccessioned2020-11-25T17:10:03Z
dcdateavailable2020-11-25T17:10:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17483
dclanguagecze
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectenginternational law
dcsubjectenghistory of law
dctitleczePrávní postavení estonského stařešiny státu
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/ModerniStat/2-1929-2/#1
dcdescriptionpagination33-38
dcdescriptionpdfpagerange1-6