SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTotomianc, Vahan
dcdateaccessioned2020-11-30T15:38:31Z
dcdateavailable2020-11-30T15:38:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17503
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectengeconomic law
dctitleczeSvětová hospodářská krise, její příčiny a východisko z ní
dctypeArticle
munipositionnumber2