Issue 4, Volume 1, 1928 (Moderní stát : revue pro politiku, parlamentarismus a vědy státní)