SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDvouletý, Otto
dcdateaccessioned2020-11-30T15:55:58Z
dcdateavailable2020-11-30T15:55:58Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17527
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengtheory of state
dcsubjectenginternational law
dctitleczeDoložka o řádné ochraně zákonů v ústavní listině Spojených států amerických
dctypeArticle
munipositionnumber2