SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorT., E.
dcdateaccessioned2020-11-30T15:55:59Z
dcdateavailable2020-11-30T15:55:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17532
dclanguagecze
dcsubjectczerecenze
dcsubjectengcritique
dcsubjectengreview
dctitleczeDr. Otakar Krouský: Volební zákonodárství v jiných státech a snahy o demokratickou volební reformu v československé republice
dctypeArticle
munipositionnumber6