SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKlimt, A.
dcdateaccessioned2020-11-30T15:20:21Z
dcdateavailable2020-11-30T15:20:21Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17570
dclanguagecze
dcsubjectczerecenze
dcsubjectengreview
dcsubjectengcritique
dctitleczeP. N. Miljukov: Národnost, její vznik a vývoj se zvláštním zřetelem k poměrům slovanským
dctypeArticle
munipositionnumber7