Issue 7, Volume 8, 1935 (Moderní stát : revue pro politiku, parlamentarismus a vědy státní)