SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCsekey, Štěpán Šl.
dcdateaccessioned2020-11-30T16:03:36Z
dcdateavailable2020-11-30T16:03:36Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17672
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengtheory of state
dcsubjectenginternational law
dctitleczeZměna ústavy v Estonsku (Dr. O. Dvouletý)
dctypeArticle
munipositionnumber2