Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2016-01-01
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSobota, Emil
dcdateaccessioned2020-10-12T12:31:13Z
dcdateavailable2020-10-12T12:31:13Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17785
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczeveřejné právo
dcsubjectczeSpojené státy americké
dctitleczeTheorie o dělené suverenitě ve veřejném právu Spoj. států severoamerických
dctypeArticle
munipositionnumber3
dcdateembargoend2016-01-01