SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSobota, Emil
dcdateaccessioned2020-11-23T13:10:31Z
dcdateavailable2020-11-23T13:10:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17785
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczeveřejné právo
dcsubjectczeSpojené státy americké
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengtheory of state
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengUnited states of America
dcsubjectengpublic law
dctitleczeTheorie o dělené suverenitě ve veřejném právu Spoj. států severoamerických
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/ModerniStat/1-1928-1/#3
dcdescriptionpagination6-13
dcdescriptionpdfpagerange1-8