SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTarabrin, Evžen
dcdateaccessioned2020-11-30T15:51:12Z
dcdateavailable2020-11-30T15:51:12Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17827
dclanguagecze
dcsubjectczerecenze
dcsubjectengreview
dcsubjectengcritique
dctitleczeJUDr. Jaroslav Krejčí: Zásada právnosti statních funkcí a zásada zákonnosti správy
dctypeArticle
munipositionnumber5