SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorEmandi, Th.
dcdateaccessioned2020-11-30T15:48:45Z
dcdateavailable2020-11-30T15:48:45Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17853
dclanguagecze
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectenginternational law
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeRumunská politika míru v minulosti
dctypeArticle
munipositionnumber1