SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNavrátil, Michal
dcdateaccessioned2020-11-30T15:25:15Z
dcdateavailable2020-11-30T15:25:15Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17895
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeK čtyřicátému výročí změny politických stran v Čechách. (Říšský poslanec Gustav Eim, ředitel české politiky ve Vídni v letech 1891-1897)
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/ModerniStat/4-1931-4/#4
dcdescriptionpagination109-115
dcdescriptionpdfpagerange1-7