page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHosák, Ladislav
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:58Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:58Z
dcdateissued1947
dcidentifier000292468
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1792
dcformatextent614 s.
dclanguagecze
dcpublisherKomenium
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczenárodní obrození
dcsubjectczehusitství -- dějiny
dcsubjectczeSlované
dcsubjectczeprvní světová válka (1914-1918)
dcsubjectczedruhá světová válka (1939-1945)
dcsubjectczeČesko
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeSlovensko
dctitleczeNové československé dějiny
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcdescriptionedition1. vyd.
dcrightsopenaccess614 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN