SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAdler, František
dcdateaccessioned2020-11-30T15:31:41Z
dcdateavailable2020-11-30T15:31:41Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17912
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengtheory of state
dctitleczeZásada rovnosti před zákonem a její význam v moderních ústavách. (Úvahy k poslední diskusi o tomto předmětu na V. sjezdu německých právníků v ČSR.)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/ModerniStat/4-1931-9/#1
dcdescriptionpagination261-272
dcdescriptionpdfpagerange1-12