Issue 4, Volume 5, 1932 (Moderní stát : revue pro politiku, parlamentarismus a vědy státní)