SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFatějev, Ark. M.
dcdateaccessioned2020-11-25T17:30:37Z
dcdateavailable2020-11-25T17:30:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17944
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeVýchodní čínská dráha ve světle mezinárodních dějin (Chinese Eastern Railway Co.)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/ModerniStat/3-1930-9/#3
dcdescriptionpagination281-286
dcdescriptionpdfpagerange1-6