Abstract(s)

Kniha obsahuje životopisná data 25 významných vojevůdců světa od antiky až do 19. století, a to včetně jejich vyobrazení.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorCochenhausen, Friedrich von
dcdateaccessioned2020-09-19T15:33:40Z
dcdateavailable2020-09-19T15:33:40Z
dcdateissued1930
dcidentifier000280631
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1796
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje životopisná data 25 významných vojevůdců světa od antiky až do 19. století, a to včetně jejich vyobrazení.
dcformatextentviii, 401 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von F.S. Mittler & Sohn
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczeosobnosti
dcsubjectczepolitici
dcsubjectczepolitické dějiny
dctitlegerFührertum : 25 Lebensbilder von Feldherren aller Zeiten
dctitlealternativeczeVůdcovství: 25 obrazů ze života vojevůdců všech dob
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialBerlin
dcdescriptionedition2., durchgefeh. Aufl.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR