SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKalousek, Vratislav
dcdateaccessioned2020-11-30T15:36:44Z
dcdateavailable2020-11-30T15:36:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17971
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengtheory of state
dcsubjectenginternational law
dctitleczePostavení presidenta francouzské republiky podle pamětí Poincaréových (Pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/ModerniStat/5-1932-2/#2
dcdescriptionpagination37-48
dcdescriptionpdfpagerange1-12