SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKlimt, A.
dcdateaccessioned2020-11-30T15:36:29Z
dcdateavailable2020-11-30T15:36:29Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/17990
dclanguagecze
dcsubjectczerecenze
dcsubjectengreview
dcsubjectengcritique
dctitleczeDružstevnictví a jeho hospodářské a sociální poslání v Československé republice
dctypeArticle
munipositionnumber7