Abstract(s)

Kniha pojednává o historii sociálnědemokratické strany v Německu v 2. pol. 19. století.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBernstein, Eduard
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:26Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:26Z
dcdateissued1928
dcidentifier585979
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1801
dcdescriptionabstractczeKniha pojednává o historii sociálnědemokratické strany v Německu v 2. pol. 19. století.
dcformatextent196 s.
dclanguageger
dcpublisherDer Bücherkreis g.m.b.h.
dcsubjectczesociální demokracie -- Německo
dcsubjectczepolitické dějiny
dctitlegerSozialdemokratische Lehrjahre
dctitlealternativeczeSociálnědemokratická léta učení
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialBerlin
dcdescriptionnoteczeNa frontispisu perokresba Eduard Bernstein
dcrightsopenaccess196 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN