SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2020-11-23T09:46:02Z
dcdateavailable2020-11-23T09:46:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18102
dclanguagecze
dcsubjectczeteorie práva
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectengtheory of law
dcsubjectengjurisprudence
dctitleczePravotvorný monopol státu a požadavek logické jednotnosti právní vědy
dctypeArticle
munipositionnumber3