SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVacek, Josef
dcdateaccessioned2020-11-23T09:46:03Z
dcdateavailable2020-11-23T09:46:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18108
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeRusko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengRussia
dctitleczeIdea komunismu na Veliké Rusi v době předrevoluční
dctypeArticle
munipositionnumber4